Sju Gårdar

Nära, Ekologiskt och klimatmärkt

För oss på Sju Gårdar är omsorgen om råvaran, djuren och miljön viktig. Vi hoppas att du märker det på smaken. Alla våra mejerivaror är KRAV-och klimatmärkta. Det är något som vi är helt ensamma om i Sverige. Våra gårdar ligger nära Uppsala, som längst lite drygt tre mil. Allra närmast, bara 9 kilometer från Stora Torget, ligger Stabby gård. Just det är en del av vår idé – att finnas nära dig som konsument.

Image module
Image module
Image module

Här hittar du våra mejerivaror

Image module

Butiksmaterial

Kontakt och butiksmaterial för mejeriavdelningen

Image module

Öppet landskap där du bor

Sju Gårdars kor håller landskapet runt Uppsala öppet. Strandängarna och skogsbetena kring Hammarskog är ett exempel. Tillsammans håller Sju Gårdar 1 400 ha varav en sjättedel naturbeten.

Sju Gårdar i Uppland

Sju Gårdar utgörs av Almunge Prästgård i Almunge, Roteberg i Bälinge, Stabby Gård i Uppsala och Östanå i Faringe.

Image module