Sju Gårdar nominerade till Årets klimatbonde


Sju Gårdar var först i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölkproduktion. Året var 2010. För sitt mångåriga klimatarbete har Sju Gårdar nu nominerats till den ärofulla utmärkelsen”Årets Klimatbonde”.
–Fantastiskt roligt och väldigt hedrande, säger Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar.

Priset, som bara delats ut två gånger tidigare, ges till bönder som har en koldioxidsnål produktion och som arbetar målmedvetet för att ständigt minska sin klimatpåverkan samtidigt som de tar ansvar för djur och natur.

I motiveringen för Sju Gårdar står det: ”Sju gårdar var de första mjölkbönderna att bli klimatcertifierade och är fortfarande de enda som klarar de högt ställda reglerna. Mjölk, mejeriprodukter och ost säljs i närområdet och de är verkligen förebilder för hur en klimat- och miljösmart mjölkproduktion ska se ut. Huvuddelen av kornas foder odlas på deras egna åkrar. Med ett tydligt fokus på friska djur följer de noga upp både foder och hälsa hos djuren. Det systematiska arbetssättet med noga uppföljningar av nyckeltal gör att de hela tiden förbättrar effektiviteten och blir än mer klimatsmarta. De värnar den biologiska mångfalden genom att låta djuren beta länge från tidig vår till sen höst, så länge vädret tillåter. En del av djuren går dessutom på artrik naturbetesmark.”

 

Sju Gårdar är fortfarande ensamma i Sverige om att kunna erbjuda klimatcertifierade mejeriprodukter.
–Det är ganska mycket merarbete men vi vill göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan, säger Henrik Johansson.

Fakta om Priset:
Bakom priset står Svenskt Sigill som är en miljömärkning för svensk mat och blommor. Priset delas ut i september.
Tidigare års vinnare är Nibble gårdsgris (2019) och Gårdsfisk (2020).

För ytterligare information, se www.sjugardar.se eller kontakta:
Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar, telefon: 0705 – 52 10 16
Lars Höök, presskontakt, telefon: 0705 – 21 52 07