Pressmeddelande 2022-04-29: Sju Gårdar upphör med försäljning av mejeriprodukter


– Efter tretton år kommer vi nu att avveckla verksamheten för att helt kunna fokusera på våra egna gårdar, säger Sju Gårdars ordförande Henrik Johansson.

Sju Gårdar startades som ett ekologiskt kooperativ med sju ekologiska mjölkgårdar i Uppland 2009. Marknaden för ekologiskt och närproducerat var stark och Sju Gårdar etablerades snabbt som en stark lokal leverantör i Uppsala med omnejd. Förutom att vara KRAV-anslutna blev alla gårdar också klimatcertifierade 2010. Sju Gårdar var helt ensamma i Sverige om att kunna erbjuda klimatcertifierade mejeriprodukter och korades av Världsnaturfonden som vinnare i fondens guide 2021.

– Det är vi stolta över, men allt har sin tid. Vi är alla tretton år äldre, vi har lagt ner mycket arbete men känner att engagemanget inte längre räcker till för att driva en verksamhet som Sju Gårdar. Sammantaget har det lett fram till vårt beslut att avveckla, säger Henrik Johansson.

Bönderna i Sju Gårdar blir medlemmar i Falköpings mejeri. Under en övergångsperiod kommer Sju Gårdars produkter att tillverkas precis som vanligt i Grådö mejeri.

– Vi vill tacka alla som på olika sätt visat oss sin uppskattning genom åren och bidragit till Sju Gårdar verksamhet. Det har varit en rolig och intensiv resa och vi är nöjda med vad vi har åstadkommit när det gäller nytänkande inom bondekooperation och klimatarbete på gårdsnivå. Vi ser nu fram emot att kunna förverkliga andra projekt och idéer i våra respektive företag, säger Henrik Johansson.

För ytterligare information, se www.sjugardar.se eller kontakta:
Henrik Johansson, ordförande Sju Gårdar, telefon: 0705 – 52 10 16