Vår Ekologi

Sju Gårdars ekologiska idé

Vi finns nära dig som konsument

 

Ingen av våra gårdar ligger längre bort än 35 kilometer från Stora torget. Du hittar våra produkter i Uppland med omnejd.

 

Vi vill bidra till en bättre miljö, kretslopp och ökad biologisk mångfald

 

Vi brukar våra gårdar ekologiskt utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Och vi använder bara hållbarhetscertifierade fodermedel. Huvuddelen av kornas foder odlar vi förstås på våra egna åkrar.

 

Vi vill bidra till minskad klimatpåverkan

 

Som enda svenska mjölkföretag har vi klimatcertifierat våra gårdar vilket bland annat har gett resultat i tydligt minskad energiåtgång. Vi har sedan starten minskat energianvändningen med drygt 25 procent per kilo producerad mjölk.

 

Vi vill ha glada och friska kor och kalvar

 

Våra kalvar får dricka riktig komjölk och våra kor beta så länge vädret och betestillgången tillåter, ofta från början av maj till oktober. Vi arbetar förebyggande och har ett eget program där vi tillsammans med veterinär regelbundet följer upp djurens hälsa och miljö.

 

Tillsammans gör vi skillnad

Genom att köpa mejerivaror från Sju Gårdar bidrar du till glada kor, ett öppet landskap, ökad biologisk mångfald, färre miljögifter i naturen, minskad övergödning och minskande utsläpp av klimatgaser. Tillsammans med dig kan vi skapa jobb i vår region. Vi väljer lokala underleverantörer när vi kan. Tillsammans med dig vill vi på Sju Gårdar bidra till att göra världen lite bättre.

Närproducerat i Uppland

Vi finns nära dig som konsument. Ingen av våra gårdar ligger längre bort än 35 kilometer från Uppsalas centrum. Och vi säljer bara vår mjölk i Uppland med omnejd. Vår idé är att Sju Gårdars kor ska bidra till att hålla ditt landskap öppet. Strandängarna och skogsbetena kring Hammarskog är ett exempel. Tillsammans håller Sju Gårdar 1 400 hektar mark öppet i ditt grannskap. Av det är en sjättedel naturbeten.

Ekologiskt

För oss är det viktigt att sköta våra jordar och djur på ett hållbart sätt med god miljö- och djuromsorg. Därför har vi valt ekologisk produktion och att KRAV-certifiera våra gårdar. Det betyder att vi säger nej till att använda kemikalier, GMO, sydamerikansk soja. Istället säger vi ja till en sund växtföljd, friskvård för våra kor och till kretsloppsprincipen. På Sju Gårdar odlar vi runt mellan 80 och 90 procent av kornas foder på våra egna åkrar. (KRAV kräver 60 procent) Våra kor får beta länge, oftast från början på maj till oktober.

Klimatmärkt

Sju Gårdar var först i Sverige med att bli klimatcertifierade, 2010. Och ännu idag är vi det enda mjölkföretaget som kan erbjuda klimatcertifierade mejerivaror. Det är vi stolta över, men det vore roligt om vi blev fler. Vårt klimatarbete innebär en del extrajobb. Men eftersom det har gett resultat tycker vi att det är värt merarbetet. Sedan starten 2010 har vi lyckats minska vår energiförbrukning per liter mjölk med drygt 25 procent. Det gör våra mejeriprodukter till ett bra klimatval.