Frågor och Svar

Vi var från början sju uppländska gårdar som samlades kring idén om ekologisk och närproducerad mjölk. Sju är i sig en bra siffra också. Det är ett lyckotal och hänger ihop med den av månfaserna bestämda sjudagarsveckan.

Vi hade alla ekologisk mjölkproduktion och våra gårdar låg inte långt ifrån varandra. Vi trodde att det fanns ett värde i att kombinera ekologiska mervärden med lokal närvaro. Vi kände oss stolta över vår produktion men saknade en mer nära kontakt med konsumenterna. Det ökade intresset för närproducerade livsmedel var den utlösande faktorn. Det visade sig vara ett lyckokast.

Vi är öppna för att kunna bli fler än sju gårdar men nya intressenter måste i så fall helhjärtat stå bakom Sju Gårdars åtagande gentemot konsumenterna: Gårdarna måste ligga i Uppland och klara såväl KRAV´s som Svenskt Sigills kriterier. Korna måste kunna röra sig fritt i ladugården och huvuddelen av fodret ska vara producerat på den egna gården. En ny medlem måste dela vår gemensamma strävan att framställa mjölken så klimat- och miljösmart som det över huvud taget är möjligt.

Vi bildade Sju Gårdar Ekonomisk Förening i början av oktober 2008. I föreningen har alla gårdar lika rösträtt.

För att den är närproducerad, ekologisk och smakar som mjölk ska smaka. Mjölk från Sju Gårdar vet man exakt varifrån den kommer. Ingen gård ligger längre bort än drygt tre mil från Uppsala. Mjölken är framtagen med extra omsorg om djuren, naturen och klimatet och är märkt med både KRAV och Svenskt Sigill. Sedan juni 2010 är den också klimatcertifierad. Genom att köpa mjölk från Sju Gårdar bidrar du till klimatarbetet och till att hålla ditt landskap öppet.

Genom att vår mjölk är både ekologisk och närproducerad sparar vi både miljön och klimatet. Vi producerar huvuddelen av kornas foder på våra gårdar och andelen gräs och klöver är hög. Ett sådant odlingssystem med mycket gräs- och klöverodling är bra för klimatet. Då hålls kol bundet i marken och oxideras inte så lätt till klimatgaser. I bästa fall ökar markens kolförråd. En viktig klimatvinst är också att vi inte använder handelsgödsel eftersom den framställs med fossil energi. Det foder vi köper in till gårdarna är alltid hållbarhetscertifierat. Vi använder bara grön el och har förbundit oss att minska vår förbrukning av energi och fossila bränslen. En viktig åtgärd är att vi analyserar innehållet av växtnäring i grödor, jordar och stallgödsel för att kunna sprida just så mycket näring som växterna behöver. Det är bra för både klimatet och Östersjön. De första fem åren minskade vi vår energiförbrukningen per liter mjölk med omkring 20 procent.

Mjölken från Sju Gårdar körs till Grådö mejeri där den processas och paketeras. Sedan körs mjölken till butiker i Uppland av Långdahls åkeri. Grådö mejeri är ett av Sveriges minsta mejerier och ligger 11,4 mil från Uppsala.

Genom samarbetet med Grådö kan vi utnyttja den överkapacitet som finns i ett redan befintligt mejeri. Det blir billigare för både konsumenterna och oss än att bygga ett nytt Uppsala-mejeri och det är förmodligen också bättre för klimatet. När vi har värderat klimateffekten av transporterna till och från Grådö har vi funnit att den är marginell. Det totala antalet transportkilometrar per kilo mjölk är också lägre för Sju Gårdar jämfört med de flesta andra mejerier.

Vi vill gärna ha kontakt med våra konsumenter och har genom åren tagit emot många grupper på studiebesök till våra gårdar. Men av praktiska skäl måste man kontakta oss för att boka in ett besök. Dels för att vi ska ha tid och möjlighet att ta emot, dels för att undvika att få in någon smitta i stallarna.

Klicka HÄR för att komma till våra köpställen.

Om du inte hittar Sju Gårdars produkter i din butik får du gärna fråga din handlare eller kontakta oss så kan vi ta kontakt med butiken.

Vi har många trogna och lojala konsumenter och vi hoppas såklart att konsumenter gillar vår mjölk och det vi står för. Vi mjölkbönder är också ute i butikerna i Uppland där vi berättar om oss och låter konsumenterna provsmaka våra mejeriprodukter. Vi deltar i lokala evenemang och samarbetar med andra lokala företag och organisationer. Vår verksamhet har varit föremål för många studentarbeten genom åren från såväl Uppsala Universitet och SLU men även från andra skolor. Det tycker vi är roligt och vi ser också att vi har en stark målgrupp bland unga.