Här är frågorna och de rätta svaren på tipspromenaden 2017


Här är de rätta svaren på Sju Gårdars tipspromenad!
Det var tretton kluriga frågor på Sju Gårdars tipspromenad och många som testade sina kunskaper. Här är alla rätta svaren. (Vi återkommer inom kort med vinnarna!)

Fråga 1.
Mjölk producerad i Sverige ger ett klimatavtryck som är lägre än det globala genomsnittet. Hur mycket lägre är det svenska klimatavtrycket?
Rätt svar:
2. Knappt tre gånger lägre

Fråga 2.
Korna på Sju Gårdar får gå ute och beta så länge vädret tillåter – ofta runt 5 månader per år. I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?
Rätt svar:
2. Beteskravet är unikt för Sverige

Fråga 3.
Hela 15 procent av den svenska dryckesmjölken är ekologisk. Hur stor andel av de svenska ostarna är ekologiska?
Rätt svar:
1. Drygt en halv procent

Fråga 4.
På 30-talet fanns ungefär 2 miljoner mjölkkor i Sverige. Sedan dess har antalet minskat till dagens cirka 340 000 kor. Hur många av landets kor finns i Uppsala län?
Rätt svar:
X. Cirka 10 000 eller 3 procent

Fråga 5.
I slutet av förra året fanns bara
3 739 mjölkbönder kvar i Sverige. Hur många mjölkbönder har slutat sedan 2012?
Rätt svar:
X. Nästan en om dagen

Fråga 6.
På Stabby växer flera örter som Evert Taube besjunger visan ”Sjösala vals.
I refrängen nämns fyra blommor som trivs på naturbetesmarker som här på Stabby. Refrängens sista rad lyder ”…gullviva, mandelblom, ? och blå viol”.
Rätt svar:
1. Kattfot

Fråga 7.
I januari 2017 presenterade regeringen en nationell livsmedelsstrategi för Sverige. Ett av målen är att:
Rätt svar:
1. Den svenska livsmedelsproduktionen ska öka.

Fråga 8.
Transporternas andel av de svenska utsläppen av klimatgaser är 33 procent. Hur stor är det svenska jordbrukets andel?
Rätt svar:
X. 13 procent

Fråga 9.
Hur stor är andelen ekologiska mjölkkor i Sverige?
Rätt svar:
X. 15 procent

Fråga 10.
Stabby Gård i Uppsala Näs har brukats av familjen Gauffin sedan 1923. Vad heter de som brukar gården idag?
Rätt svar:
X. Lasse & Erik Gauffin

Fråga 11.
Sju Gårdar klimatcertifierades 2010 och är idag ensamma om att kunna erbjuda klimatmärkta mejerivaror. Hur många mejerivaror har Sju Gårdar idag?
Rätt svar:
1. Totalt 10 varor

Fråga 12.
Andelen jordbruksmark i hela EU är 41 procent av den totala arealen. Hur stor är andelen i Sverige?
Rätt svar:
1. 7 procent

Fråga 13.
Enligt KRAVs regler måste minst 60 procent av kornas foder odlas på den egna gården. Hur stor är andelen hemma-odlat foder på Sju Gårdar?
Rätt svar:
2. 90 procent