Dubbelt så mycket ekohonung från Sju Gårdar 2017


Samarbetet mellan Sveriges största KRAV-godkända biodling, Uplandshonung och Sju Gårdar gav i år 4 000 kilo honung, dubbelt så mycket som i fjol.

– Jag är väldigt glad över samarbetet med Sju Gårdar, säger Göran Sundström, biodlarmästare på Uplandshonung.

Stora sammanhängande arealer av jordbruksmark, där bekämpningsmedel inte används, är en bristvara och samtidigt en grundförutsättning för ekologisk honungsproduktion. För Uplandshonung innebär samarbetet med Sju Gårdar ett tillskott på 2 400 hektar ekologisk jordbruksmark som bina kan hämta nektar från. För Sju Gårdar innebär det bättre pollinering av viktiga proteingrödor som åkerbönor.

– Det här är verkligen ett bra exempel på ett winwin-samarbete, säger Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar

Uplandshonung har sedan två år tillbaka omkring 100 kupor utplacerade på Sju Gårdars marker. Alla mjölkgårdar, som ingår i kooperativet Sju Gårdar, ligger inom ett avstånd på 3,5 mil från Stora Torget vilket underlättar biskötseln.

– Alla kupor måste besökas var tredje vecka under säsong så det är skönt att gårdarna ligger någorlunda samlat och inte så långt från Uppsala, säger Göran.

Sju Gårdar inledde samarbetet med Uplandshonung för två år sedan. Fjolåret var ett svagt honungsår, men i år har det alltså gått väsentligt bättre. Uplandshonung är Sveriges största KRAV-godkända biodling.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Johansson, ordförande Sju Gårdar, tel: 0705 52 10 16
Göran Sundström, vd Uplandshonung, tel: 0705 66 42 68