Sju Gårdar i nytt samarbete med Uplandshonung

Sju Gårdar har inlett ett samarbete med Sveriges största KRAV-godkända biodling - Uplandshonung. Förutom bättre skördar och ökad botanisk mångfald i hag- och ängsmarkerna så blir resultatet mer ekologisk honung. Och kanske en egen eko-honung från Sju Gårdar.