Uppländska mjölkbönder trotsar krisen


Sju uppländska mjölkproducenter trotsar krisen och lanserar nu sin mjölk under eget varumärke. Den nya mjölken kan bli landets första klimatmärkta mjölk. Den är både ekologisk och närproducerad och utgör en femtedel av all uppländsk ekomjölk.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda uppländska konsumenter god, ekologisk mjölk med ett tydligt ursprung i Uppland. Vi har länge velat ha en närmare dialog med konsumenterna. Suget efter närproducerat har gjort det möjligt, säger Henrik Johansson, ordförande Sju Gårdar Ekonomisk Förening.

– Vi är stolta över vår produktion och vill att konsumenterna ska känna till och gilla det vi gör. Vi vill producera mjölk med omsorg om miljön och djuren och på ett så klimatsmart som det bara är möjligt.

Gemensamt för de sju ekologiska mjölkgårdarna är att korna kan röra sig fritt i lagårdarna. Bönderna producerar också merparten av fodret på den egna gården och produktionen är certifierad enligt såväl KRAV som Svenskt Sigill.
De sju mjölkbönderna vill också bli de första som kan klimatcertifiera sin mjölk.

– Förutsättningarna finns att mjölken från dessa sju gårdar kan klimatcertifieras när regelverket är klart efter halvårsskiftet 2009, säger Sören Persson, vd på Svenskt Sigill som tillsammans med KRAV tar fram reglerna.
De sju uppländska gårdarna samarbetar med det lilla Gefleortens mejeri i Gävle och med Milko. Mjölken från de sju Upplandsgårdarna, totalt 5,5 miljoner kilo per år, paketeras i Gävle. Eventuella överskott tas om hand av Milko.

Mjölken kommer att säljas under varumärket Sju Gårdar och den kommer bara att säljas i Uppland.