Här är frågorna och de rätta svaren på tipspromenaden 2016

2016-05-15

Grattis Anneli och Cecilia som vann tipspromenaden!

Fråga 1.
I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?
Rätt svar:
2.  Beteskravet är unikt för Sverige

Fråga 2.
Varje svensk äter i genomsnitt cirka 20 kilo ost per år. Hur stor andel är importerad ost?
Rätt svar:
2. 65 %

Fråga 3.
1930 fanns det ca 3 miljoner nötkreatur i Sverige och 100 000 bilar. Hur många nötkreatur och bilar finns det idag?
Rätt svar:
X. 1,5 miljoner nötkreatur och knappt 5 miljoner bilar

Fråga 4.
Enligt KRAVs regler måste minst 60 procent av kornas foder odlas på den egna gården. Hur stor är andelen hemma-odlat foder på Sju Gårdar?
Rätt svar:
2. 90 %

Fråga 5.
År 1950 fanns det omkring 250 000 mjölkbönder i Sverige. Hur många mjölkbönder finns det idag?
Rätt svar:
1. Cirka 4 000

Fråga 6.
Sju Gårdar arbetar för att minska sin klimatbelastning och var först ut med att klimatcertifiera produktionen 2010.
Sedan dess har Sju Gårdars förbrukning av energi per liter mjölk minskat med:
Rätt svar:
2. 20 procent

Fråga 7.
Nötkreatur och andra idisslare omvandlar gräs till högvärdigt protein. I samband med matsmältningen bildas klimatgasen metan. Hur stor andel av de globala klimatgasutsläppen står dessa utsläpp för?
Rätt svar:
1. Cirka 5 procent

Fråga 8.
Sju Gårdar producerar ekologisk mjölk för konsumenter i Uppland sen i februari 2009. I dag premiärlanseras en ny produkt: ”Extra lagrad ost”. Hur många mejerivaror har Sju Gårdar med den nya osten?
Rätt svar:
X. 10

Fråga 9.
Hur mycket dryckesmjölk konsumerar varje person i Sverige i genomsnitt per år?
Rätt svar:
1. Cirka 80 liter

Fråga 10.
Sju Gårdar var först i Sverige med att klimatcertifiera sin produktion år 2010.
Och alla Sju Gårdars mejerivaror är idag klimatmärkta. Hur många andra mejeriers mejeriprodukter är klimatmärkta?
Rätt svar:
1. Det är bara Sju Gårdar som kan erbjuda klimatmärkta mejerivaror idag.

Fråga 11.
Sju Gårdar säger nej till sydamerikansk soja och använder inte bekämpningsmedel eller handelsgödsel. Hur klarar man växternas kvävebehov utöver att sprida kogödsel på åkrarna?
Rätt svar:
X. Man odlar grödor som klöver, ärter och bönor eftersom de binder luftkväve.
 
Fråga 12.
Andelen jordbruksmark i hela EU är 41 procent av den totala arealen. Hur stor är andelen i Sverige?
Rätt svar:
1. 7 procent

Fråga 13.
Hur stor andel ekologisk mjölk produceras i Sverige?
Rätt svar:
X. Cirka 13 %

 

 

Sju Gårdars blomma