Margareta och Björn vann Sju Gårdars tipsrunda

2015-05-04

Sju Gårdars tipsrunda var klurigare än vanligt. Ingen hade alla rätt. Men två personer hade 12 rätt vardera och vinner därmed varsin kylväska från Sju Gårdar fullproppad med goda mejerivaror.
De två vinnarna är Margareta Hede och Björn Cederberg. Sju Gårdar säger Grattis till vinnarna som kommer att få sina priser inom kort.

Hedersomnämnande och ett stort Grattis får även de fem personer som hade 11 rätt. Dessa personer är: Esbjörn Nordström, Jessica Vesterberg, Annika Svensson, Birgitta Cederberg och Olof Karlsson.

HÄR ÄR ALLA FRÅGOR OCH DE RÄTTA SVAREN PÅ TIPSPROMENADEN:

Fråga 1.

Korna på Sju Gårdar får gå ute och beta så länge som vädret tillåter – ofta runt fem månader per år. I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?
Rätt svar:
2.  Beteskravet är unikt för Sverige

Fråga 2.
Hela 15 procent av den svenska dryckesmjölken är ekologisk. Hur stor andel av de svenska ostarna är ekologiska?
Rätt svar:
1.  Drygt en halv procent

Fråga 3.
På Sju Gårdar är soja från Sydamerika tabu och våra kor får nästan bara sådant foder som vi producerat själva på våra gårdar. Allra mest får korna ensilage.
Vad är ensilage?
Rätt svar:
1.  Klöver och gräs som konserverats med mjölksyrajäsning

Fråga 4.
Sju Gårdars produkter är de enda mejeriprodukterna i Sverige som är närproducerade, ekologiska och klimatcertifierade.
När klimatcertifierade Sju Gårdar sin produktion?
Rätt svar:
1. 2010

Fråga 5.
Sveriges lantbruksuniversitet och Oxfords universitet har visat att antalet arter av växter, insekter och andra djur var 30 procent högre i ekologisk odling jämfört med konventionell. Hur mycket högre var antalet arter av pollinerande insekter som humlor och bin?
Rätt svar:
2. 50 procent högre
Fråga 6.
Sju Gårdar använder inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Hur klarar man växternas kvävebehov utöver att sprida kogödsel på åkrarna?
Rätt svar:
X. Man odlar grödor som kan fånga      luftens kväve, t.ex. åkerböna

Fråga 7.
Idag finns bara 4 356 mjölkbönder kvar i Sverige. Hur många mjölkbönder har slutat under de senaste sex åren?
Rätt svar:
2. Nästan en om dagen

Fråga 8.
Varje svensk konsumerar i genomsnitt 340 kilo mjölk per år i form av olika mejeriprodukter. Hur stor andel av konsumtionen är importerade varor?
Rätt svar:
2. 40 procent

Fråga 9.
Omkring 13 procent av all mjölk i Sverige är ekologisk, men det skiljer mycket mellan olika delar av Sverige. I Uppsala län är andelen ekologisk mjölk högst i landet. Hur hög är andelen i Uppsala län?
Rätt svar:
X. 29 procent

Fråga 10.
I Sverige har Riksdagen beslutat om 16 miljömål som ska vara uppfyllda till år 2020. Ett av målen är ”Ett rikt odlingslandskap” och en av nio indikatorer som bidrar till att målet uppfylls är ekologisk mjölkproduktion. Kommer vi att klara målet?
Rätt svar:
2. NEJ, vi kommer inte att klara målet

Fråga 11.
Sju Gårdar har idag premiär för en ny produkt. Vilken?
Rätt svar:
2. A-fil

Fråga 12.
Jordbruksmarken utgör bara 7 procent av Sveriges yta. Hur stor andel av EUs yta är jordbruksmark?
Rätt svar:
2. 41 procent

Fråga 13.
Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen, bland annat till följd av oansvarig användning av antibiotika.
Svenska djurbönder använder minst antibiotika i hela EU. Hur mycket mer antibiotika används i djurhållningen i EU i genomsnitt per kilo djur?
Rätt svar:
X. 9 ggr mer

 

 

Sju Gårdars blomma