Fanny och Lennart vann tipspromenaden på Stabby Gård 3 maj 2014

2014-05-03

Det var en svår tipsrunda i år på Stabby Gård. Ingen hade alla rätt. Och bara två personer av ett 100-tal deltagande hade 12 rätt vardera. De därmed solklara vinnarna kommer inom kort att kontaktas av Sju Gårdar så att de kan få sina priser.

Vinnarna är: Fanny Wallin från Uppsala och Lennart Jansson från Järlåsa. Sju Gårdar bugar och hurrar för vinnarna!

HÄR ÄR FRÅGORNA OCH DE RÄTTA SVAREN PÅ TIPSPROMENADEN

Fråga 1.
Korna på Sju Gårdar får gå ute och beta så länge som vädret tillåter – ofta runt fem månader per år. I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?

Rätt svar:
2.   Beteskravet är unikt för Sverige

Fråga 2.
Av den dryckesmjölk som paketeras på svenska mejerier är cirka 15 procent ekologisk. Hur stor är andelen ekologisk ost av den svenska osttillverkningen?

Rätt svar:
1. Drygt en halv procent

Fråga 3.
Antalet mjölkkor i Sverige är idag omkring 348 000. Sedan 1980 har antalet kor:

Rätt svar:
2. Minskat med ungefär 50 procent

Fråga 4.
För att göra ett kilo ekologisk ost går det åt:

Rätt Svar:
X. 10 liter mjölk

Fråga 5.

Hur mycket mjölkar en svensk ko i genomsnitt per år?

Rätt svar:
X. Runt 8 300 liter mjölk

Fråga 6.
Nötkreatur bidrar till växthuseffekten genom att de rapar metan. Enligt Naturvårdsverket står de för knappt 4 procent av Sveriges totala utsläpp. Den svenska fordonsparken står för runt 30 procent. Antalet bilar har ökat från 35 000 till 4,2 miljoner de senaste 80 åren.
På samma tid har antalet mjölkkor:

Rätt svar:
2. Minskat från cirka 2 miljoner till knappt 350 000 kor

Fråga 7.
Sju Gårdar var först i Sverige med att klimatcertifiera mjölkproduktionen för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.
Vilket år var det?

Rätt svar:
X. 2010

Fråga 8.
Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande problem i EU och resten av världen. Och mycket antibiotika används i lantbruket. Sverige använder minst antibiotika i EU per kg levande djur.
Hur mycket mer antibiotika används i exempelvis Tyskland och Spanien?

Rätt svar:
1. 10-15 gånger mer

Fråga 9.
Hur många kor har en genomsnittlig mjölkgård i Sverige idag?

Rätt svar:
 X. Cirka 75 kor

Fråga 10.
Vid övergång till ekologisk drift ökar den biologiska mångfalden i landskapet fort enligt flera forskningsstudier. Hur stor är ökningen redan efter några år i procent arter och individer?

Rätt svar:
2. 30 procent fler arter och 50 procent fler individer

Fråga 11.
Idag brukas Stabby Gård av bröderna Erik och Lasse Gauffin. Hur många generationer Gauffin har brukat gården före dem?

Rätt svar:
2. Tre generationer

Fråga 12.
Andelen jordbruksmark i hela EU är 41 procent av den totala arealen. Hur stor är andelen i Sverige?

Rätt svar:
1. 7 procent

Fråga 13.
Hur många magar har en ko?

Rätt svar:
X. 4 magar

 

 

Sju Gårdars blomma