Rätt svar på Sju Gårdars tipspromenad i Stabby 5 maj 2012

2012-05-06

Här hittar du de rätta svaren på Sju Gårdars tipspromenad vid kosläppet på Stabby gård den 5 maj 2012.

Fråga 1.
I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?

Rätt svar:
2.   Beteskravet är unikt för Sverige
 
Fråga 2.
När man lägger om en konventionell gård till ekologisk produktion krävs enligt KRAVs regler en karenstid innan produkterna kan bli KRAV-godkända.
Hur lång är denna karenstid?
 
Rätt svar:
X. 2 år
 
Fråga 3.
På 30-talet fanns ungefär 2 miljoner mjölkkor i Sverige. Sedan dess har antalet minskat till dagens cirka 350 000 kor. Hur många av landets kor finns i Uppsala län?
 
Rätt svar:
1. Cirka 11 000 eller 3 procent
 
Fråga 4.
På Stabby växer flera örter som Evert Taube besjunger visan ”Sjösala vals.
I refrängen nämns fyra blommor som trivs på naturbetesmarker som här på Stabby. Refrängens sista rad lyder ”…gullviva, mandelblom, ? och blå viol”.
Vilken blomma har utelämnats i textraden?
 
Rätt Svar:
1. Kattfot
 
Fråga 5.
År 1950 fanns det omkring 250 000 mjölkbönder i Sverige. Hur många mjölkbönder finns det idag?
 
Rätt svar:
x. Runt 5 000
 
Fråga 6.
På Sju Gårdar är soja från Sydamerika tabu och våra kor får nästan bara sådant foder som vi producerat själva på våra gårdar. Allra mest får korna ensilage.
Vad är ensilage?
 
Rätt svar:
1. Klöver och gräs som konserverats med mjölksyrajäsning
 
Fråga 7.
Sju Gårdar var först i Sverige med att klimatcertifiera sin mjölk.
Hur står del av Sveriges utsläpp av växthusgaser står maten för?
 
Rätt svar:
x. 25 procent
 
Fråga 8.
Sju Gårdar producerar ekologisk mjölk för konsumenter i Uppland sen i februari 2009. I december 2011 lanserades vaniljyoghurten. Hur många olika mejerivaror säljer Sju Gårdar idag?
 
Rätt svar:
2. Nio
 
Fråga 9.
Nu är 15 fågelarter, 100 fjärilsarter och 104 skalbaggar rödlistade i det uppländska jordbrukslandskapet. Vilka av följande djur finns med på rödlistan?
 
Rätt svar:
1. Sånglärka, Apollofjäril & Heddyngbagge
 
Fråga 10.
Vid övergång till ekologisk drift ökar den biologiska mångfalden i landskapet fort enligt flera forskningsstudier. Hur stor är ökningen redan efter några år i procent arter och individer?
 
Rätt svar:
2. 30 procent fler arter och 50 procent fler individer
 
Fråga 11.
Sju Gårdar använder inte bekämpningsmedel eller handelsgödsel. Hur klarar man växternas kväve- behov utöver att sprida ko- gödsel på åkrarna?
 
Rätt svar:
x. Man odlar grödor som klöver, ärter och bönor eftersom de binder luftkväve.
 
Fråga 12.
Andelen jordbruksmark i hela EU är 41 procent av den totala arealen. Hur stor är andelen i Sverige?
 
Rätt svar:
1. 7 procent
 
Fråga 13.
Hur mycket mjölk ger en svensk mjölkko i genomsnitt per år?
 
Rätt svar:
1. 22 kilo om dagen eller 8 200 kilo/år

 

 

Sju Gårdars blomma