Rätt svar på Sju Gårdars tipspromenad i Roteberg 14 maj 2011

2011-05-14

Här hittar du de rätta svaren på Sju Gårdars tipspromenad vid kosläppet på Rotebergs gård den 14 maj 2011.

Fråga 1. Hur länge är en ko dräktig?

Rätt svar: 2) 9 månader
 
Fråga 2. Mjölken från kon kommer från mjölkkörtlarna i juvret. Hur många spenar har ett kojuver?
Rätt svar: 2) Lika många som årstiderna, 4
 
Fråga 3. Rotebergs gård har som alla Sju Gårdar ekologisk produktion. Roteberg var tidigt ute och gick över till eko redan 1987. När bildades KRAV - kontrollföreningen för ekologisk produktion?
Rätt svar: 2) 1985
 
Fråga 4. I Uppsala län fanns 1937 knappt 8 000 mjölkgårdar. Hur många finns det idag?
Rätt svar: 2) Drygt 200
 
Fråga 5. En svensk ko mjölkar i genomsnitt cirka 22 liter mjölk per dag. Hur mycket vatten dricker en högmjölkande ko under en dag?
Rätt svar: X) Cirka 100 liter om dagen
 
Fråga 6. Här på Roteberg finns både svartvita kor av rasen SLB och brunvita kor av rasen SRB. Vad står SRB för?
Rätt svar: 2) Svensk Rödbrokig Boskap
 
Fråga 7. Hur stor andel av den svenska mjölkproduktionen är ekologisk?
Rätt svar: X) Cirka 10 procent

Fråga 8. Sju Gårdar producerar ekologisk mjölk för konsumenter i Uppland sen i februari 2009. Vilka andra mejeriprodukter gör Sju Gårdar?
Rätt svar: 2) Yoghurt, fil, gräddfil och créme fraiche
 
Fråga 9. Sju Gårdar är först i Sverige med närproducerad, ekologisk och klimatmärkt mjölk. Vilka har tagit fram de klimatregler som Sju Gårdar måste leva upp till för att kunna bli klimatmärkt?
Rätt svar: X) KRAV och Svenskt Sigill
Fråga 10. Korna på Sju Gårdar hålls i lösdrift. Vad betyder lösdrift?
Rätt svar: X) Att de inte står uppbundna utan kan röra sig fritt i ladugården
 
Fråga 11. Svenska folket gillar öppna landskap. I hela EU är 41 procent av ytan jordbruksmark. Motsvarande siffra i Sverige är:
Rätt svar: 2) 7 procent
 
Fråga 12. Sju Gårdar arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser och var först i Sverige med att kunna klimatmärka sin mjölk. Sju Gårdar deltar också i Uppsala klimatprotokoll. Hur mycket ska Uppsalas utsläpp per invånare minskas till 2020 för att vi ska klara kommunens klimatmål?
Rätt svar: X) Med 45 procent i förhållande till 1990
 
Fråga 13. På Roteberg får kalvarna, efter att de fått dricka råmjölk från sin egen komamma i 4 dagar, gå i ytterligare tre månader med kor från vilka de kan dia komjölk. Varje ko tar då hand om 3-4 kalvar. En sådan ko kallas:
Rätt svar: 2) Amko

 

 

 

Sju Gårdars blomma