Rätt svar på Sju Gårdars tipspromenad vid kosläppet på Almunge Prästgård den 7 maj 2011

2011-05-07

Här hittar du de rätta svaren på Sju Gårdars tipspromenad vid kosläppet på Almunge Prästgård den 7 maj 2011.

Fråga 1.

 
I Sverige är det lag på att korna ska få gå ute och beta på sommaren. Hur är det i andra EU-länder?
Rätt svar: 2. Beteskravet är unikt för Sverige
 
Fråga 2.
 
Sju Gårdars mjölk är märkt med både KRAV och Svenskt Sigill och är klimatcertifierad enligt de regler som KRAV och Svenskt Sigill satt upp. Vilka äger Svenskt Sigill?
Rätt svar: 1. Sveriges Bönder
 
Fråga 3.
 
Svenskar, finländare, islänningar och irländare dricker mest mjölk i världen.
I Sverige har mjölkdrickandet de senaste 4 åren:
Rätt svar: X. Minskat med 12 procent
 
Fråga 4.
 
Evert Taube besjunger ängens blommor i sin visa ”Sjösala vals. I refrängen nämns fyra blommor som trivs i det med kor och får hävdade uppländska landskapet.
Refrängens sista rad lyder ”…gullviva, mandelblom, ? och blå viol”.
 
Vilken blomma har utelämnats i textraden?
Rätt svar: 1. Kattfot
 
Fråga 5.
 
År 1950 fanns det omkring 250 000 mjölkbönder i Sverige. Hur många mjölkbönder finns det idag?
Rätt svar: X drygt 5 000
 
Fråga 6.
 
Korna på Sju Gårdar får nästan bara hemmaproducerat foder. Allra mest får de ensilage. Vad är ensilage?
Rätt svar: 1. Klöver och gräs som konserverats med mjölksyrajäsning
 
Fråga 7.
 
Sju Gårdar vill göra det som är bra för miljön och vi arbetar för att minska våra utsläpp av klimatgaser. Sju Gårdar var först i Sverige med klimatmärkt mjölk. Hur står del av Sveriges utsläpp av växthusgaser står maten för?
Rätt svar: X. 25 procent
 
Fråga 8.
 
Sju Gårdar producerar ekologisk mjölk för konsumenter i Uppland sen i februari 2009. Vilka andra mejeriprodukter gör Sju Gårdar?
Rätt svar: 2. Yoghurt, fil, gräddfil och créme fraiche
 
Fråga 9.
 
Sverige anses ha världens hårdaste djurskyddslag. Lagen blev en gåva till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag. När var det?
Rätt svar: 1. 1987
 
Fråga 10.
 
Sju Gårdar är märkta med både KRAV och Svenskt Sigill och tillåter inte GMO i fodret. Vad är GMO?
Rätt svar: 1. Genmodifierade Organismer
 
Fråga 11.
 
Sju Gårdar använder inte bekämpningsmedel eller handelsgödsel. Hur klarar man växternas kväve- behov utöver att sprida ko- gödsel på åkrarna?
Rätt svar: X. Man odlar grödor som klöver, ärter och bönor eftersom de binder luftkväve.
 
Fråga 12.
 
Hur mycket mjölk går det åt för att göra 1 kilo ost?
Rätt svar: 2. 10 kilo
 
Fråga 13.
 
Hur mycket mjölk ger en svensk mjölkko i genomsnitt per år?
Rätt svar: 1. 22 kilo om dagen eller 8 200 kilo/år

 

 

 

Sju Gårdars blomma