Rätt svar på Sju Gårdars tipspromenad den 8 maj 2010

2010-05-08

Här nedan finner du frågorna och de rätta svaren på Sju Gårdars tipspromenad i samband med betessläppet den 8 maj 2010.

Fråga 1:

Du befinner dig nu på ett gammalt gravfält från järnåldern. Till höger om dig finns en gravkulle från vendeltid. När inföll vendeltiden?
Rätt svar: Omedelbart före vikingatiden, 550 - 800 e. Kr


Fråga 2:
Mjölken från kon kommer från mjölkkörtlarna i juvret. Hur många spenar har ett kojuver?
Rätt Svar: 4

Fråga 3:

Hur länge är en ko dräktig?
Rätt svar: 9 månader

Fråga 4:
Evert Taube besjunger ängens blommor i sin visa ”Sjösala vals. I refrängen nämns fyra blommor som alla växer här på Stabby gamla betesmarker. Refrängens sista rad lyder ”…gullviva, mandelblom, ? och blå viol”. Vilken blomma har utelämnats i textraden?
Rätt svar: Kattfot

Fråga 5:

År 1950 fanns det omkring 250 000 mjölkbönder i Sverige. Hur många mjölkbönder finns det idag?
Rätt svar: ca 6 000


Fråga 6:
Korna på Sju Gårdar får nästan bara hemmaproducerat foder. Allra mest får de ensilage. Vad är ensilage?
Rätt svar: Klöver och gräs som konserverats med mjölksyrajäsning
 
Fråga 7:
Sju Gårdars andel av all ekomjölk som produceras i Uppland är:
Rätt svar: ca 30 procent

Fråga 8:
Sju Gårdar producerar ekologisk mjölk för konsumenter i Uppland sen i februari 2009. Vilka andra mejeriprodukter gör Sju Gårdar?
Rätt svar: Yoghurt, fil, gräddfil och créme fraiche

Fråga 9:
Nio av tio svenskar vill ha klimatinformation på maten de köper. Inom kort presenteras en metod för att klimatcertifiera mat. Vilka ligger bakom arbetet?
Rätt svar: KRAV & Svenskt Sigill

Fråga 10:
Sju Gårdar är märkta med både KRAV och Svenskt Sigill och tillåter inte GMO i fodret. Vad är GMO?
Rätt svar: Genmodifierade organismer

Fråga 11:

Sju Gårdar använder inte bekämpningsmedel eller handelsgödsel. Hur klarar man växternas kväve-behov utöver att sprida ko-gödsel på åkrarna?
Rätt svar: Man har grödor som klöver, ärter och bönor eftersom de kan binda kväve från luften


Fråga 12:
Korna på Stabby Gård är av raserna SLB och SRB. Vad står SRB för?
Rätt svar: Svensk Rödbrokig Boskap

Fråga 13:
På Stabby får kalvarna, efter att de fått dricka råmjölk från sin egen komamma i 4 dagar, gå i ytterligare tre månader med kor från vilka de kan dia komjölk. Varje ko tar då hand om 3-4 kalvar. En sådan ko kallas:
Rätt svar: Amko
 

 

 

 

Sju Gårdars blomma