Nyheter/Press

2009-09-02

Uppländska Sju Gårdar vann i september 2009 Års Ekologiska Pris på den årliga Dagligvarugalan på Grand Hotel i Stockholm. Övriga nominerade i klassen var Saltå Kvarn och Axfoods ekologiska.

2009-01-29

Sju uppländska mjölkproducenter trotsar krisen och lanserar nu sin mjölk under eget varumärke. Den nya mjölken kan bli landets första klimatmärkta mjölk. Den är både ekologisk och närproducerad och utgör en femtedel av all uppländsk ekomjölk.

2010-03-24

Uppsala Kommun har bjudit in Sju Gårdar tillsammans med andra strategiskt utvalda aktörer för att gemensamt sätta klimatmål som bidrar till deltagarnas och regionens långsiktiga utveckling: Ett Uppsalas eget ”Kyoto-protokoll”.
– Det är ett hedrande och viktigt arbete som jag hoppas vi kan bidra till, säger Elisabeth Gauffin, en av Sju Gårdars mjölkbönder.

2010-02-07

Den 7 februari 2010 firade Sju Gårdar 1-årsjubileum. Som en del i firandet bjöds alla skidåkare på väg mellan Håga och Hammarskog på varm choklad.
– Det var jätte- uppskattat, säger Lasse och Erik Gauffin på Stabby Gård där chokladen serverades.

2009-07-07

Som ett led i sitt klimatarbete har Sju Gårdar beslutat att ha klimatdeklarerat foder.
– Vi producerar merparten av kornas foder på våra egna gårdar. Men vi vill att även det foder vi köper ska vara bra ur klimatsynpunkt. Därför använder vi numera bara klimatdeklarerat foder, säger Henrik Johansson, mjölkbonde och ordförande i Sju Gårdar.

2009-06-16

Sju gårdar har utsetts till pilot i det klimatprojekt som ska ta fram regler för att kunna klimatmärka livsmedel.
– Vi vill minska vår klimatpåverkan och hoppas kunna bli de första som kan klimatmärka mjölken, säger Elisabeth Gauffin, en av bönderna i Sju Gårdar

2009-05-16

Över 4 000 människor besökte Stabby gård i Uppsala Näs och Almunge Prästgård för att se korna släppas ut på sommarbete.
– Jätteroligt att så många kom, säger Elisabeth Gauffin på Stabby Gård.

2009-05-04

Den 5 maj börjar Sju Gårdar sälja egen filmjölk, yoghurt, gräddfil och crême fraiche.
Därmed kan mjölkbönderna bakom det lokala varumärket erbjuda uppländska konsumenter sju olika sorters närproducerade och ekologiska mejeriprodukter.
– Det här är någonting som många konsumenter har bett oss om. Det är jätteroligt att vi kan förverkliga det, säger mjölkbonden Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar.

 

 

Sju Gårdars blomma