Tillbaka
Kvarngården

Kvarngården

Solen strålar över den lutande slätten. Där nere, mot skogsbrynet till, flyter Olandsån långsamt bort mot Kallrigafjärden väster om Öregrund. På Kvarngården arbetar tre generationer tillsammans. I år tar Thomas Jansson över gården från sin far Johnny, som i sin tur tog över från sin far Seth 1981.
     Mycket har förändrats genom åren, men gemensamt för Seth, Johnny och Thomas är viljan att vårda Kvarngården. Seth skapade förutsättningar för tillväxt genom att köpa mer mark. Johnny har sett antalet mjölkkor öka
  från 30 till 100, och för fyra år sedan genomförde han en övergång till ekologisk mjölkproduktion.
     Thomas ser som sin första uppgift att ta vara på all energi som finns på Kvarngården. Lagården och bostadshuset ska värmas av solfångare och solceller kommer att försörja gården med el och varmvatten. Thomas hoppas också på en mindre revolution; inom fem år tror han att gårdens fordon kan drivas av biogas som utvinns ur gödslet från korna.

 

 

Sju Gårdars blomma