Klimatreglerna

Klimatreglerna har tagits fram av KRAVs och Svenskt Sigills experter inom ramen för projektet Klimatmärkning av Mat. Målet har varit att väsentligt minska klimatpåverkan, med hänsyn taget till vad som bedöms vara praktiskt och ekonomiskt möjligt. Åtgärderna bygger på   livscykelanalyser och andra vetenskapliga underlag som tagits fram av ledande forskare inom miljö- och livsmedelsvetenskap.

Läs hela regelsamlingen här (PDF, 138 KB)

 

 

Sju Gårdars blomma