Frågor & svar om klimatmärkningen

Varför har ni klimatcertifierat er mjölkproduktion?
 
Att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Enligt Naturvårdsverket släpper varje svensk ut ungefär 10 ton CO2 per år, varav maten står för 25 procent. Om 10 år får vi bara släppa ut 5 ton per person och om 40 år bara 2 ton om vi ska få en globalt rättvis fördelning av klimatbördan.  Sju Gårdar vill göra vad vi kan för att minska vår klimatbelastning.
 
Vad säger konsumenterna?
 
Hittills har vi bara mötts av positiva kommentarer. Och vi vet från Naturvårdsverkets undersökningar att nästan alla vill ha en bättre klimatmärkning av produkter och tjänster. I den senaste undersökningen, från november 2009, var det hela 92 procent som efterfrågade detta.
 
Vilken skillnad gör det för klimatet om man väljer mjölk från Sju Gårdar jämfört med annan mjölk?
 
Sju Gårdar producerar varje år omkring 5 miljoner liter mjölk. Det motsvarar ungefär en femtedel av all ekomjölk i Uppland. En liter mjölk ger, i genomsnitt i Sverige, upphov till klimatgaser motsvarande ett kilo koldioxid. Genom ett aktivt klimatarbete kan utsläppen minskas med i storleksordningen 20 procent. Det skulle för Sju Gårdar innebära att utsläppen minskades med 1 miljon kilo eller 1000 ton per år. Det låter mycket men är lite i förhållande till allt som måste göras om vi ska undvika en allvarlig klimatkatastrof. Det viktiga är att alla bidrar. Genom klimatcertifieringen kan både bönder och konsumenter bidra till en klimatsmartare produktion.
 
Det sägs att Sju Gårdar är Sveriges första klimatmärkta mjölk. Men märket finns ju bara på mellanmjölken?
 
Det är helt rätt. Alla produkter från Sju Gårdar är ett bra klimatval eftersom våra gårdar är klimatcertifierade och uppfyller de klimatregler som KRAV och Svenskt Sigill ställt. Men hittills är det bara mellanmjölken som fått den nya klimatlogotypen. Vi vill av miljöskäl först göra slut på de gamla förpackningarna innan vi trycker upp nya.
 
Varför satsar ni på TV-reklam om klimatarbetet?
 
De allra flesta vet att Sju Gårdars mjölk är ekologisk och närproducerad. Nu vill vi synliggöra vårt klimatarbete som vi tycker är väldigt viktigt. Vi blev klimatcertifierade i juni och vi berättade om det mellan skolavslutningen och midsommar. Vår bedömning är därför att många kan ha missat att Sju Gårdars produkter också är ett bra val för klimatet. Det vill vi ta igen nu.
 
Varför har ni valt att mjölkkartongen ska komma upp ur ett hav av mjölk?
 
Det kändes nytt och lite kul och kan om man så vill tolkas symboliskt; mjölk är något rent och oförfalskat precis som havet. Och Sju Gårdar strävar efter en produktion som är i harmoni med naturen. Det är bland annat därför vi är ekologiska och har satsat så hårt på klimatarbetet.
 
Sen är det faktiskt så att vårt klimatarbete är positivt även för Östersjön eftersom en viktig del av klimatarbetet är att minimera läckaget av kväve från våra åkrar.

 

 

 

Sju Gårdars blomma