4. Bondens Egen Marknad 27 aug. 2010

4. Bondens Egen Marknad 27 aug. 2010

Bondens Egen Marknad i Uppsala invigdes av landshövding Peter Egardt och projektledaren för marknaden Claudia Dillman. Här ses de vid Sju Gårdars monter. I bakgrunden Göran Gauffin, Stabby Gård.

Sju Gårdar på Bondens Egen Marknad 2010-08-27 | bild 1 | bild 2 | bild 3 | bild 4

 

 

Sju Gårdars blomma